وندیداد

معرفی

اشتراک :

نانو بتن فوق سبک سازه‌ای

سالانه حدود 53 ميليون متر مکعب بتن در کشور توليد مي ­شود که بخش عظيمي از آن فاقد کيفيت مطلوب بوده و يا براي رسيدن به کيفيت مورد نظر ناگزير به افزايش ميزان مصرف سيمان در بتن مي­ باشد که اين امر منجر به هدر رفتن اين ماده گران بها می­ شود. از طرفی افزايش وزن مخصوص بتن­ های معمول توليد شده و در نظر گرفتن ضريب اطمينان بيش از حد بالا توسط مهندسين محاسب به دليل عدم اطمينان به بتن توليدی، باعث افزايش بی رويه حجم بتن­ ريزی گشته است.
نانو تکنولوژی فناوری جديدی است که امروزه تمام دنيا را فرا گرفته است و به تعبير دقيق­ تر نانو تکنولوژی بخشی از آينده نيست، بلکه همه ­ی آينده است. در يک تعريف ساده می­­ توان گفت که نانو تکنولوژی توانايی توليد مواد، ابزار و سيستم­ های جديد با در نظرگرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح وجود دارد. از همين تعريف ساده بر می­ آيد که نانو تکنولوژی يک رشته جديد نيست بلکه رويکردی جديد در تمام رشته­ ها است. توليد مواد و محصولات صنعتی يکی از کاربردهای اساسی نانو تکنولوژی است. با استفاده از اين علم دانشمندان قادر به توليد موادی هستند که در طبيعت وجود نداشته و شيمی سنتی نيز قادر به توليد آنها نيست. برخی از خصوصيات نانو ساختارها عبارتند از: مواد سبک­تر، قوي­تر، قابليت برنامه­ ريزی، عمر طولاني­ تر و غيره.
 به روشنی می­ توان دريافت که نانو تکنولوژی قادر به ايجاد انقلابی در دنياي بتن است. خواصی چون مقاومت، شکنندگی، خزش، افت، دوام، نفوذپذيری و تخلخل همه متأثر از مصرف نانو مواد در بتن هستند. لذا اين وظيفه متخصصان و شرکت­های پيشرو در زمينه­ های علمی و صنعتی است که اين فناوری را به جامعه علمی و صنعتی معرفی کرده و موجبات استفاده همگان از آن را فراهم آورند. روزانه هزاران متر مکعب بتن در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می­ گيرد. اين امر سبب مي­ شود تا توجه به مهندسی ارزش در استفاده بهينه از اين محصول در ساخت و سازهای شهری از اهميت ويژه ای برخوردار گردد.
در سال­های اخير تحقيقات گسترده و وسيعی در خصوص اثر بکارگيری فناوری نانو در بتن فوق سبک سازه­ ای توسط محققين شرکت دانش بنيان بسا (ونديداد) در کشور آغاز گرديده که منجر به توليد نانو بتن فوق سبک سازه‌­ ای با مشخصات وزن مخصوص و مقاومت منحصر به فرد گرديده است.