وندیداد

پانال های پیش ساخته اکسپوز

اشتراک :

پانل های پیش ساخته Expose

طراحی و ساخت انواع قطعات پیش ساخته از جمله:

  • دالهای پیش ساخته سبک کامپوزیتی
  • پیش دالهای (Pre dall) مربوط به عرشه پل ها
  • تیرهای پیش ساخته پیش تنیده