وندیداد

قطعات پیش ساخته بتنی

اشتراک :

برخی از مزایای ساخت و استفاده قطعات به صورت پیش‌ساخته عبارتند از:

 • متمرکز شدن بخش اعظم مراحل ساخت در کارخانه و کاهش هزینه های کارگاهی

 • بهبود کیفیت قطعات و در نتیجه دقت در کنترل کیفیت تولید صنعتی

 • بکار بردن بتن با مقاومت بیشتر با توجه به وجود شرایط بهتر در تولید و امکان برقراری کنترل مداوم بر کیفیت بتن

 • افزایش کارائی نیروی انسانی بدلیل امکان برنامه ریزی مناسب خط تولید و شرایط مناسب کار در کارخانه و در نتیجه کاهش فعالیت های بی فایده کارگاهی

 • افزایش بهره وری تجهیزات به دلیل استفاده مکرر آن ها

 • کوتاه شدن زمان ساخت

 • کاهش تاثیر شرایط فصلی و آب و هوائی در ساخت

 • تبدیل شیوه های ساختمانی به سلسله ای از فعالیت های تولیدی جهت دار

انواع قطعات پیش‌ساخته بتنی که در کارخانه سپهر بتن وندیداد تولید می‌شود عبارتند از:

 • دالهای پیش ساخته سبک کامپوزیتی

 • پیش دالهای (Pre dall) مربوط به عرشه پل ها

 • تیرهای پیش ساخته پیش تنیده  

 • جداول بتنی

 • کفپوش‌های بتنی

 • نانو کفپوش ضدسایش

 • قطعات نانو بتن سبک پیش‌ساخته نمایی