وندیداد

بتن آماده

اشتراک :

واحد تولید بتُن آماده سپهر بتن وندیداد به عنوان یکی از واحدهای تولید این محصول در کلانشهر کرج و استان البرز مشغول به فعالیت می باشد. این مجموعه بصورت مستقل در طی مسیری متعالی با ارتقاء امکانات و زیرساختهای فنی و تخصصی لازم، هم اکنون به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیاز مشتریان خود می باشد، به نحوی که پارامترهای کیفی محصول همواره تحت کنترل بوده و با حصول اطمینان از کیفیت مطلوب و استاندارد ارائه می گردد.

با توجه به شرایط ویژه تولید و اجرای این محصول ضرورت ایجاب می نماید که با استقرار یک نظام کنترل کیفیت مدون و مشخص مطابق الزامات، دستورالعمل ها و استانداردهای بتن تازه صحت اطمینان در کارفرمایان حاصل گردد. تداوم همکاری پیمانکاران دولتی و خصوصی و سوابق عملکردی این مجموعه در طی  سالیان متمادی همواره بیانگر میزان رضایتمندی و وفاداری آنان به نام و برند سپهر بتن وندیداد بوده است.