وندیداد

بتن مقاومت بالا (LWC)

اشتراک :

بتن مقاومت بالا

امروزه در دنیا روشهای نوین ساخت و سازه های پیچیده بر اساس بتن هایی با مقاومت بالا طراحی می گردند و استفاده از مقاومت های معمول در بتن رفته رفته رو به فراموشی است. محدوده مقاومتی قابل دستیابی این شرکت در تولید بتن های مقاومت بالا از 420 تا 950 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، می باشد که جهت ساخت سازه های بلند مرتبه و اجزای پیش تنیده و برخی سازه های خاص بسیار مفید است.