وندیداد

کاربردها

اشتراک :
کاربردها و مزايای  نانو بتن فوق سبک سازه ای

استفاده از این بتن بصورت آماده در تمام انواع سقف های سازه ای مورد تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گرفته است و در صورت استفاده مستقیم در سقف سازه، توجیه اقتصادی بطور قابل ملاحظه ای حائز اهمیت می گردد.
 شکل عمده در محدوديت کاربرد اين نوع بتن در سازه های باربر، تصور کاهش مقاومت با کم شدن وزن مخصوص است. از طرفي کمبود اطلاعات مصرف کنندگان، توليد کنندگان و مهندسين از خواص نانو در بتن و کمبود مقررات و استانداردهاي مورد نياز، همچنين عدم حمايت از کسانی که دانش و توانايی توليد اين محصول را دارند، استفاده از اين تکنولوژی را در ايران به تأخير انداخته است. از اين رهگذر استفاده از فناوری نانو برای ساخت بتنی با وزن مخصوص بسيار پايين و مقاومت بسيار بالا تحول شگرفی در صنعت عمران کشور ايجاد می کند. در ذيل مزايای استفاده از نانو بتن با مشخصات فوق آمده است:

فاصله

فاصله

  •  کاهش وزن سازه که اين امر مستقيما باعث افزايش مقاوم آن در برابر زلزله می گردد

  •  کاهش هزينه های اجرايی سازه از طريق کاهش ابعاد اجزای سازه، آهن آلات، مصالح و غيره

  •  کاهش ابعاد سازه و استفاده مناسب تر از فضا

  •   افزايش عمر مفيد سازه

  •   بهبود کيفيت و عمر شريان های حياتی مثل پل ها ، سيستم هاي آب و فاضلاب و انتقال نيرو

  •   افزايش مقاومت سازه در برابر عوامل مخرب محيطی

  •   افزايش مقاومت سازه در برابر نفوذپذيری

رويکرد ديگر در توليد بتن مرغوب دوام بتن است. با فناوری نانو مي توان بتنی توليد نمود که در مقابل سايش مقاومت قابل توجهی داشته و در عين حال سبکتر از بتن های معمولی باشد. بعلاوه در اين نوع بتن نفوذپذيری به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می يابد. در سازه هايی که با آب يا مواد خورنده در تماس هستند کاهش نفوذپذيری، باعث دوام بيشتر سازه شده و عمر مفيد آن را افزايش می دهد.
 از ديدگاه زمان اجراء، براساس آزمايشات انجام گرفته، کاربرد روان کننده های نانو ساختار، توليد بتن پيش ساخته را بهبود بخشيده و زمان عمل آوری با بخار را کاهش داده يا حذف می نمايد و در نتيجه زمان قالب برداری را کاهش مي دهد. به اين  ترتيب به همراه افزايش کيفيت، راندمان توليد نيز افزايش می يابد.
در صورت استفاده از این نوع بتن از منظر سود مصرف کننده می‌تواند منجر به کاهش چشمگير هزينه های ساخت و استفاده بهينه از منابع و مصالح مصرفی در پروژه ها گردد. از ديدگاه منافع عمومی نيز در جهت کاهش آلودگی محيط زيست و استفاده بهينه از سيمان توليدی در کشور بسيار موثر خواهد بود.