وندیداد

قطعات پیش ساخته بتنی (سفارشی)

اشتراک :

 


قطعات بتن پیش ساخته یک محصول ساختمانی است، به این صورت که، بتن در قالب با اشکال مختلف ریخته می شود و در محل کارگاه بعد از به مقاومت رسیدن بتن آن را به محل پروژه انتقال می دهند.
از مزیت های بتن پیش ساخته می توان گفت، که علاوه بر اقتصادی بودن، از زیاد شدن مدت زمان پروژه نیز می توان جلوگیری کرد. در بعضی از پروژه ها در موارد خاص که نمی توان بتن ریزی در محل انجام شود، و همچنین نبود نیروهای مجرب و کار بلد می توان، در محل کارگاه قطعه مورد نظر را ساخته و به محل پروژه انتقال پیدا کند. همچنین در فصول سرد و در هوای بسیار سرد و یا هوای بسیار گرم که عملیات بتن ریزی با مشکلات روبرو خواهد شد، این امکان را برای ما ایجاد می کند که قطعات در کارگاه تولید شوند.