وندیداد

قطعات پیش ساخته بتنی (سفارشی)

اشتراک :

بخش توليد سفارشی قطعات پيش ساخته بتنی شرکت ونديداد براساس نياز مشتری و در طرح و فرم های درخواستی نسبت به ساخت سفارشات مشتریان اقدام می نماید.

در اين خصوص تیم تحقیق و توسعه شرکت وندیداد با نیاز سنجی دقيق طرح های درخواستی نسبت به بکارگیری انواع بتن های خاص از جمله بتن های سبک سازه ای HSLWC، بتن های مقاومت بالا HSC، بتن های با کيفیت بالا HPC و بتن های خود متراکم SCC در توليد قطعات سفارشی پيش ساخته بتنی، اقدام می نماید.

فاصله

    

همچنين بخش خدمات مهندسی شرکت ونديداد به پشتوانه تيم مجرب طراحی اين مجموعه، در راستای بهينه سازی سفارشات مشتريان ضمن بازبينی طرح های ايشان نسبت به ارايه پيشنهادات و مشاوره در اين خصوص اقدام نموده و همواره تلاش دارد تا بهترين گزينه و در عين حال اقتصادی ترين راه حل ممکن را به کارفرمايان خود ارايه نمايد.

فاصله