وندیداد

شرکت بانیان نماد اکسون (بنا)

شرکت بانيان نماد اکسون (بنا) با دریافت گواهی صلاحيت حرفه‌ای از سازمان نظام مهندسی استان تهران در بخش اجرای ساختمان، به منظور ارتقای کيفيت ساخت و سازهای شهری و به کارگیری روش‌های نوين در صنعت ساختمان تأسیس گرديده است. اين شرکت، با دو شيوه مديريت پيمان و مشاوره در اجرا، سعی دارد علاوه بر افزايش سطح کيفی ساخت، با به کارگیری محصولات فناورانه و روش‌های نوين،  به پياده‌سازی مفهوم مهندسی ارزش در صنعت ساختمان بپردازد. اين امر سبب بهينه شدن منابع مالی، نيروی انسانی و مدت زمان اتمام پروژه‌های ساختمانی خواهد شد.

فاصله

شرکت بانیان نماد اکسون (بنا) با بهره گیری از تجارب ارزشمند اعضای کلیدی خود، آماده ارائه خدمات ذیل به کارفرمایان محترم می باشد:

  • مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی.

  • طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی به صورت (EPC) و (EPCF).

  • انجام خدمات مهندسی ارزش و بهینه سازی و سبک سازی سازه‌ها.

  • اجرای پروژه‌های بتنی با بتن‌های خاص.

فاصله