وندیداد

شرکت بانیان نماد اکسون (بنا)

شرکت بانيان نماد اکسون (بنا) با مجوز صلاحيت از سازمان نظام مهندسی استان تهران در بخش اجرای ساختمان، به منظور ارتقای کيفيت ساخت و سازهای شهری و بکارگیری روشهای نوين ساخت در صنعت ساختمان تأسیس گرديده است. اين شرکت با دو شيوه مديريت پيمان و مشاوره در اجرای ساختمان، سعی دارد علاوه بر افزايش سطح کيفی ساخت، با بکارگیری محصولات فناورانه و روشهای نوين، در پياده سازی مفهوم مهندسی ارزش در صنعت ساختمان تلاش نمايد. اين امر سبب بهينه شدن منابع مالی، نيروی انسانی و مدت زمان اتمام پروژه های ساختمانی خواهد شد.

فاصله

شرکت بانیان نماد اکسون (بنا) با بهره گیری از تجارب ارزشمند اعضای کلیدی خود، آماده ارائه خدمات ذیل به کارفرمایان محترم می باشد:

  • مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی.

  • طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی به صورت (EPC) و (EPCF).

  • انجام خدمات مهندسی ارزش و بهینه سازی و سبک سازی سازه ها.

  • اجرای پروژه های بتنی با بتن های خاص.

فاصله