وندیداد

بتن توانمند (HPC)

اشتراک :
بتن توانمند 

با وجود اینکه مقاومت فشاری بتن یکی از عوامل مؤثر و کلیدی در طراحی سازه ها است، لیکن در بسیاری از موارد، دیگر مشخصه های بتن مانند کارپذیری، مقاومت اولیه، خصوصیات دراز مدت بتن، نفوذپذیری، مقاومت در برابر عوامل مخرب، وزن مخصوص، دمای هیدراتاسیون و ... از اهمیت به سزایی برخوردار می گردند. بتن های با عملکرد بالا يا توانمند (High Performance Concrete) تلاش دارند تا نیاز مصرف کننده در موارد فوق را بر طرف نمایند. در وافع بتن توانمند به بتنی گفته می شود که کارایی بیش تری نسبت به بتن معمولی دارد. بتن توانمند می تواند خواص خود را در طول عمر سازه حفظ کند. استفاده از این بتن در کارهای اجرایی بتنی، باعث بالا رفتن سرعت بتن ریزی در مکان هایی که تراکم میلگرد زیاد است، می شود.

از ویژگی های بتن توانمند می توان به کارایی بالا، زمان گیرش لازم و افزایش میزان مقاومت آن ها اشاره کرد. در بتن توانمند نسبت آب به سیمان کم تر بوده و در تولید آن از دوده سیلیس استفاده می شود. در این گونه بتن ها به منظور دستیابی کارایی مناسب در نسبت های پایین آب به سیمان، ناچار به استفاده از فوق روان کننده ها خواهیم بود. سنگدانه های مقاوم موجود در بتن توانمند از ویژگی هایی برخوردار می باشند. برای مثال این گونه سنگدانه ها هوازده نیستند، تخلخل زیادی ندارند و معمولا از اندازه کوچکی برخوردار هستند.