وندیداد

بتن توانمند (HPC)

اشتراک :

بتن توانمند 

با وجود اینکه مقاومت فشاری بتن یکی از عوامل مؤثر و کلیدی در طراحی سازه هاست، لیکن در بسیاری از موارد دیگر مشخصه های بتن مانند کارپذیری، مقاومت اولیه، خصوصیات دراز مدت بتن، نفوذپذیری، مقاومت در برابر عوامل مخرب، وزن مخصوص، دمای هیدراتاسیون و ... از اهمیت به سزایی برخوردار می گردند. بتن های با کیفیت بالا تلاش دارند تا نیاز مصرف کننده در موارد فوق را بر طرف نمایند.ضعف این ماده مهم و پر مصرف ساختمانی در مقابل کشش با قرار دادن آرماتور تا حد زیادی جبران شده است. در سالهای اخیر و با بررسی دوام سازه‌های بتنی مسلح بویژه در مناطق خورنده و سخت برای بتن نظر اکثر کارشناسان و دست ‌اندرکاران کارهای بتنی به این مسأله جلب شده است.