وندیداد

شرکت تثبیت سامان تحکیم (تست)

در سال 1391 جمعی از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های کشور به همراه شرکت وندیداد، در راستای رفع نیاز انجام تخصصی آزمایش های مرتبط با محصولات نوین بتنی و نیز ارائه آزمایش های مورد نیاز قبل و حین اجرای ساختمان، اقدام به تأسیس شرکت مهندسین مشاور تثبیت سامان تحکیم (تست) نمودند. این شرکت که دارای مجوز صلاحیت از سازمان نظام مهندسی استان تهران است، با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز به تجهیزات به روز انواع آزمایش های خاک و بتن، علاوه بر انجام مطالعات اولیه لازم به منظور تعیین مفروضات مورد نیاز جهت طراحی سازه های بتنی با فناوری نوین، در راستای تحقیق و توسعه محصولات فناورانه بتنی نیز فعالیت می نماید. خدماتی که این مجموعه ارائه می نماید به شرح ذیل است.

فاصله

خدمات مکانیک خاک و زمین شناسی:
 • عملیات حفاری همراه با کیسینگ گذاری و انجام آزمایشهای درون چاهی و نمونه گیری خاک بروش مطلوب.

 • عملیات حفاری دستی همراه با آزمایشات درون چاهی و نمونه گیری.

 • شناسایی، بررسی و نمونه برداری و انجام آزمایش های صحرائی مکانیک خاک.

 • بارگذاری صفحه ای در شرائط استاتیکی و دینامیکی خاک.

 • آزمایش سی بی آر در محل و شناسایی مسیر راه های ارتباطی.

 • مطالعات زمین شناسی و تهیه گزارش مربوطه و تهیه گزارش لرزه خیزی.

 • شناسایی منابع قرضه و نمونه برداری و انجام آزمایش های مربوطه و تهیه گزارش فنی.

 • انجام آزمایشات فنی و مکانیک خاک بروش استاندارد ASTM ،AASHTO و سایر استاندارهای متداول.

 • تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش های ژئوتکنیک (گزارش های جامع و کاربردی).

فاصله

خدمات آزمایشگاهی بتن و مصالح:
 • نمونه برداری از مصالح مصرفی در بتن و انجام آزمایش های مربوطه و ارائه فرمول کارگاهی بتن.

 • نمونه برداری و کنترل کیفیت بتن به همراه آزمایش روانی بتن (اسلامپ) در تمام مراحل بتن ریزی.

 • نگهداری بتن در شرایط مرطوب و انجام آزمایش مقاومت فشاری و خمشی و تهیه گزارش مربوطه.

 • انجام کلیه آزمایش های متداول مربوط به بتن بروش استاندارد ASTM ،ACI.

 • انجام آزمایش های غیر مخرب بتن با دستگاه چکش اشمیت و التراسونیک.

 • نمونه گیری مغزه ای از بتن (Core)، کپینگ و تعیین مقاومت فشاری.

 • آزمایش بارگذاری سقف.

فاصله