وندیداد

شرکت تثبیت سامان تحکیم (تست)

در سال 1391 جمعی از فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های کشور به همراه شرکت وندیداد، در راستای رفع نیاز مجموعه به انجام آزمایش‌های تخصصی مرتبط با محصولات نوین بتنی و نیز آزمایش‌های بتن و مکانیک ‌خاک، جهت طراحی و اجرای ساختمان، اقدام به تأسیس شرکت مهندسین مشاور تثبیت سامان تحکیم (تست) نمودند.

این شرکت که دارای گواهی صلاحیت از سازمان نظام مهندسی استان تهران است، با در اختیار داشتن تجهیزات به روز جهت انجام انواع آزمایش‌های خاک و بتن، علاوه بر انجام مطالعات اولیه و تعیین مفروضات مورد نیاز در طراحی سازه‌های بتنی با فناوری نوین، در زمینه‌ی تحقیق و توسعه محصولات فناورانه بتنی نیز فعالیت می‌نماید. خدماتی که این مجموعه ارائه می‌نماید به شرح ذیل است:

فاصله

خدمات مکانیک خاک و زمین شناسی:
 • عملیات حفاری همراه با کیسینگ گذاری و انجام آزمایش‌های درون چاهی و نمونه گیری خاک به روش مطلوب.

 • عملیات حفاری دستی همراه با آزمایشات درون چاهی و نمونه گیری.

 • شناسایی، بررسی و نمونه برداری و انجام آزمایش‌های صحرائی مکانیک خاک.

 • بارگذاری صفحه‌ای در شرائط استاتیکی و دینامیکی خاک.

 • آزمایش سی بی آر در محل.

 • مطالعات زمین شناسی و تهیه گزارش مربوطه و تهیه گزارش لرزه خیزی.

 • شناسایی منابع قرضه و نمونه برداری و انجام آزمایش‌های مربوطه و تهیه گزارش فنی.

 • انجام آزمایشات فنی و مکانیک خاک به روش استاندارد ASTM ،AASHTO و سایر استانداردهای متداول.

 • تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش‌های ژئوتکنیک (گزارش‌های جامع و کاربردی).

فاصله

خدمات آزمایشگاهی بتن و مصالح:
 • نمونه برداری از مصالح مصرفی در بتن و انجام آزمایش‌های مربوطه و ارائه فرمول کارگاهی بتن.

 • نمونه برداری و کنترل کیفیت بتن به همراه آزمایش روانی بتن (اسلامپ) در تمام مراحل بتن ریزی.

 • نگهداری بتن در شرایط مرطوب و انجام آزمایش مقاومت فشاری و خمشی و تهیه گزارش مربوطه.

 • انجام کلیه آزمایش‌های متداول مربوط به بتن به روش استاندارد ASTM ،ACI.

 • انجام آزمایش‌های غیر مخرب بتن با دستگاه چکش اشمیت و التراسونیک.

 • نمونه گیری مغزه‌ای از بتن (Core)، کپینگ و تعیین مقاومت فشاری.

 • آزمایش بارگذاری سقف.

فاصله