وندیداد

شرکت تثبیت سامان تحکیم (تست)

در سال 1391، در راستای رفع نیاز مجموعه به انجام آزمایش‌های تخصصی مرتبط با محصولات نوین بتنی و نیز آزمایش‌های بتن و مکانیک ‌خاک، جهت طراحی و اجرای ساختمان، شرکت مهندسین مشاور تثبیت سامان تحکیم (تست) تاسیس گردید.

این شرکت که دارای گواهی صلاحیت حرفه‌ای از سازمان نظام مهندسی استان تهران است، با در اختیار داشتن تجهیزات به روز جهت انجام انواع آزمایش‌های خاک و بتن، علاوه بر انجام مطالعات اولیه و تعیین مفروضات مورد نیاز در طراحی سازه‌ها، در زمینه‌ی تحقیق و توسعه محصولات فن‌آورانه بتنی نیز فعالیت می‌نماید. خدماتی که این مجموعه ارائه می‌نماید به شرح ذیل است:

فاصله

خدمات مکانیک خاک و زمین شناسی:
 • عملیات حفاری همراه با کیسینگ گذاری و انجام آزمایشهای درون چاهی و نمونه‌گیری خاک
 • عملیات حفاری دستی همراه با آزمایشات درون چاهی و نمونه‌گیری
 • شناسایی، بررسی و نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های صحرائی مکانیک خاک
 • آزمایش بارگذاری صفحه‌ای در شرایط استاتیکی و دینامیکی خاک
 • مطالعات زمین‌شناسی و تهیه گزارش مربوطه و تهیه گزارش لرزه‌خیزی
 • تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش‌های ژئوتکنیک (گزارش‌های جامع و کاربردی)

فاصله

خدمات آزمایشگاه بتن و مصالح:
 • نمونه برداری از مصالح مصرفی در بتن و انجام آزمایش‌های مربوطه و ارائه فرمول کارگاهی بتن
 • نمونه برداری و کنترل کیفیت بتن به همراه آزمایش روانی بتن (اسلامپ) در تمام مراحل بتن‌ریزی
 • نگهداری بتن در شرایط مرطوب و انجام آزمایش مقاومت فشاری و خمشی و تهیه گزارش مربوطه
 • انجام آزمایش های غیرمخرب بتن با دستگاه چکش اشمیت و التراسونیک
 • نمونه‌گیری مغزه‌ای از بتن (کرگیری)، کپینگ و تعیین مقاومت فشاری

فاصله