وندیداد

واحد تحقیق و توسعه

اشتراک :

اهمیت موضوع تحقیق و توسعه در صنعت و فعالیتهای اقتصادی از عوامل رشد و حفظ بازار و رقابت پذیری در فعالیتهای تولیدی و صنعتی به حساب می آید که شناخت آن و راه اندازی و استفاده مداوم از آن  (واحد تحقیق و توسعه R&D) در استمرار تولید، برندسازی و دستیابی به محصولات جدید و بازارهای فروش متناسب با محصولات جدید، مهم ترین نقش توسعه ای را در یک واحد صنعتی و تولیدی ایفا می نماید.

واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت وندیداد با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، به منظور برنامه ریزی برای تثبیت نقاط قوت و تبدیل نقاط ضعف به قوت تشکیل شده است. واحد تحقیق و توسعه وندیداد وظایفی مانند تبیین اهداف و مأموریت ها و ارائه برنامه ریزی استراتژیک برای رسیدن به آن ها، طراحی و بهینه سازی فرآیندهای تحقیقاتی اجرایی، تدوین برنامه های کوتاه  مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه خدمات و انجام امور توسعه ای، هماهنگی طرح ها و نیز برنامه ریزی، اطلاع رساني، تبلیغات و معرفي خدمات را بر عهده دارد.

مجموعه مهندسی طرح وندیداد همواره برای تعریف موضوعات تحقیق جدید و تلاش برای به ثمر نشستن آنها پیش قدم بوده است. برخی از موضوعاتی که این مجموعه در حال حاضر ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهد به شرح زیر است.

  • نانو بتن های سبک سازه ای در رده های وزنی و مقاومتی مختلف

  • بتن خشک بسته بندی شده در رده های وزنی و مقاومتی مختلف

  • ملات های خود تراز

  • بتن های توانمند و مقاومت بالا

  • قطغات بتنی اکسپوز برای دکوراسیون داخلی و نما

  • سقف کامپوزیت پيش ساخته وندیداد

فاصله