وندیداد

واحد اجرا و مدیریت پیمان

اشتراک :

شرکت بنا (بانيان نماد اکسون) بازوی اجرایی شرکت ونديداد بوده و با مجوز صلاحيت از سازمان نظام مهندسی استان تهران در بخش اجرای ساختمان، به منظور ارتقای کيفيت ساخت و سازهای شهری و بکارگیری روشهای نوين ساخت در صنعت ساختمان در حال خدمت رسانی به شهروندان محترم است. اين شرکت با دو شيوه مديريت پيمان و مشاوره در اجرای ساختمان، سعی دارد علاوه بر افزايش سطح کيفی ساخت، با بکارگیری محصولات فناورانه و روشهای نوين، در پياده سازی مفهوم مهندسی ارزش در صنعت ساختمان تلاش نمايد که اين امر سبب بهينه شدن منابع مالی، نيروی انسانی و مدت زمان اتمام پروژه های ساختمانی خواهد شد. در ذیل برخی از خدمات واحد اجرا و مدیریت پيمان مجموعه ونديداد آمده است.

  • مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی.

  • طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی به صورت (EPC) و (EPCF).

  • انجام خدمات مهندسی ارزش و بهینه سازی و سبک سازی سازه ها.

  • اجرای پروژه های بتنی با بتن های خاص.

فاصله