وندیداد

واحد طراحی و نظارت

اشتراک :

واحد طراحی شرکت وندیداد با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و کار آزموده، توانایی ارائه مشاوره و طراحی معماری، سازه، برق و تأسیسات ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری را با توجه به موقعیت و محل اجرای پروژه، دارا می باشد. اين مجموعه با در نظر گرفتن نيازهای پروژه و ملاحظات کارفرما بهترین و اقتصادی ترین گزينه را با در نظر گرفتن جدیدترین متدهای طراحی ساختمان و بر اساس آئين نامه های روز دنیا و استاندارد ملی ايران طراحی و ارائه می نمايد. بهره گیری از مصالح و روشهای نوين ساخت و استفاده از روشهای سبک سازی خاص شرکت ونديداد که منجر به کاهش ابعاد مقاطع و آهن آلات مصرفی می گردد از ويژگیهای واحد طراحی شرکت ونديداد است. 

همچنين واحد نظارت شرکت ونديداد در طول ساخت پروژه بر اجرای دقيق و اصولی پروژه در مراحل مختلف ساخت، مطابق با آئين نامه های ملی ايران نظارت داشته و تطابق نقشه های اجرايی با ساخت پروژه را برعهده دارد. اين واحد در طول ساخت پروژه مشکلات و موانع احتمالی را به صورت کارشناسی بررسی نموده و همواره در جهت رفع موانع موجود پيشنهادهای فنی لازم را ارائه می نماید.

شرکت مهندسی طرح وندیداد با در اختیار داشتن رتبه ارشد طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی استان تهران آماده ارائه خدمات فنی و حرفه ای از مرحله دستور نقشه تا اتمام عمليات ساختمانی به شهروندان محترم می باشد.

فاصله

 

فاصله